Woongroep SamenZelfstandig, 3e levensfase

EEN BUITENGEWOON BURGERINITIATIEF IN AMERSFOORT !!!

Op deze site zijn de gedachten te vinden die wij hebben over het vestigen van een woongroep. We gaan voor wat luxere koop appartementen.

De bewoners zijn mensen die hun 3e levensfase ingaan en invulling willen geven aan de woorden Samen en Zelfstandig.

DE UITWERKING EN REALISATIE ZAL PLAATS VINDEN IN EEN CPO (Collectief Particulier Ondernemerschap).

Hierdoor kunnen onze woonwensen maximaal worden gerealiseerd, omdat we zelf invulling kunnen geven aan "ons" gebouw.

Belangrijke begrippen: Samen maar met veel respect voor privacy (Zelfstandig),  Ecologie, Duurzaamheid.